Hauptmenü
  • Autor
    • Pansy, Katrin
  • TitelThe role of nuclear orphan receptor Nr4a1 in Myc-driven lymphomagenesis and normal B-cell development
  • Datei
  • BeschreibungXVII, 87 Blätter
  • BeschreibungIllustrationen, Diagramme
  • ZugriffsrechteAuch außerhalb des TU-Netzes nutzbar