Hauptmenü
  • Autor
    • Aigner, Wolfgang
  • TitelThe medial axis of geometric objects for various convex metrics
  • Datei
  • Erscheinungsjahr2011
  • BeschreibungXIV, 119 S.
  • Beschreibungzahlr. Ill., graph. Darst.
  • ZugriffsrechteAuch außerhalb des TU-Netzes nutzbar