Hauptmenü
  • Autor
    • Miglbauer, Eva
  • TitelSingle compartment hydrogen peroxide fuel cells - an organic approach with PEDOT:PSS
  • Datei
  • Erscheinungsjahr2018
  • Beschreibung45 Blätter
  • BeschreibungIllustrationen, Diagramme
  • ZugriffsrechteAuch außerhalb des TU-Netzes nutzbar