Hauptmenü
 • Autor
  • Schriefl, Andreas Jörg
 • TitelQuantification of collagen fiber morphologies in human arterial walls
 • Zusatz z. Titelnovel experimental methodologies yielding 2D and 3D structural data
 • Datei
 • DOI10.3217/978-3-85125-238-5
 • Persistent Identifier
 • VerlagsortGraz
 • VerlagVerl. der Techn. Univ. Graz
 • Erscheinungsjahr2013
 • Beschreibungzahlr. graph. Darst.
 • ISBN978-3-85125-239-2
 • ZugriffsrechteCC-BY