Hauptmenü
  • Autor
    • Temmel, Christoph
  • TitelProperties and applications of Bernoulli random fields with strong dependency graphs
  • Datei
  • Erscheinungsjahr2012
  • BeschreibungXI, 175 S.
  • Beschreibunggraph. Darst.
  • ZugriffsrechteAuch außerhalb des TU-Netzes nutzbar