Hauptmenü
  • Autor
    • Mühlbacher-Karrer, Stephan Johann
  • TitelObject recognition and localization using multiple sensors for a robot gripper
  • Datei
  • Erscheinungsjahr2012
  • BeschreibungII, 85 Bl.
  • BeschreibungIll., graph. Darst., Kt.
  • ZugriffsrechteAuch außerhalb des TU-Netzes nutzbar