Hauptmenü
  • Autor
    • Wallnöfer, Claudia
  • TitelMechanisms of FUS-associated neurodegeneration
  • Zusatz z. Titeleffects of post-translational modifications of FUS
  • Datei
  • Erscheinungsjahr2013
  • Beschreibung77 Bl.
  • BeschreibungIll., graph. Darst.
  • ZugriffsrechteAuch außerhalb des TU-Netzes nutzbar