Hauptmenü
  • Autor
    • Huang, Weinan
  • TitelHyTran
  • Zusatz z. Titela new approach for the combination of macroscopic and microscopic traffic flow models
  • Datei
  • Erscheinungsjahr2013
  • BeschreibungXI, 129 S.
  • BeschreibungIll., zahlr. graph. Darst.
  • ZugriffsrechteAuch außerhalb des TU-Netzes nutzbar