Hauptmenü
  • Autor
    • Maderer, Joachim
  • TitelFlexible assessment in immersive environments
  • Zusatz z. Titeldevelopment of an externalised and automated assessment approach in the exemplary domain of STEM education
  • Datei
  • Erscheinungsjahr2013
  • BeschreibungVI, 125 Bl.
  • BeschreibungIll., graph. Darst., Kt.
  • ZugriffsrechteAuch außerhalb des TU-Netzes nutzbar