Hauptmenü
  • Autor
    • Fischer, Wolfgang Johann
  • TitelA novel direct method for mechanical testing of individual fibers and fiber to fiber joints
  • Datei
  • Erscheinungsjahr2013
  • BeschreibungXI, 102 Bl.
  • BeschreibungIll., graph. Darst., Kt.
  • ZugriffsrechteAuch außerhalb des TU-Netzes nutzbar