Hauptmenü
  • Autor
    • Kowald, Dominik
  • TitelCombining computer-supported, collaborative learning with e-assessment
  • Zusatz z. Titelenhancing a Wiki system with flexible assessment methods
  • Volltext
  • Erscheinungsjahr2012
  • BeschreibungXII, 107 Bl.
  • BeschreibungIll., graph. Darst.
  • ZugriffsrechteAuch auzserhalb des TU-Netzes nutzbar