Hauptmenü
 • Autor
  • Eriksson, Thomas S. E.
 • TitelCardiovascular mechanics
 • Zusatz z. Titelthe biomechanics of arteries and the human heart
 • Volltext
 • Persistent Identifier
 • VerlagsortGraz
 • VerlagVerl. der Techn. Univ. Graz
 • Erscheinungsjahr2013
 • BeschreibungIll., zahlr. graph. Darst.
 • ISBN978-3-85125-278-1
 • ZugriffsrechteCC-BY