Hauptmenü
  • Autor
    • Knoll, Christian
  • TitelAlternative descriptions for random variables
  • Volltext
  • Erscheinungsjahr2013
  • BeschreibungIX, 68 S.
  • Beschreibungzahlr. graph. Darst.
  • ZugriffsrechteAuch auzserhalb des TU-Netzes nutzbar